HABITAT NOW !

Konkurs studencki na projekty z zakresu architektury mieszkaniowej
Wyniki konkursu Habitat NOW !

Jest nam niezmiernie miło przedstawić laureatów konkursu studenckiego organizowanego w ramach konferencji Teoria Habitatu: Współczesny Kontekst:

Pierwsza nagroda:

Katarzyna Ponińska za pracę inżynierską i konkursową „Connectiv housing” przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod opieką dra hab. inż. arch. Tomasza Wagnera

Druga nagroda:

Damian Wachoński za pracę inżynierską „Co-housing socjalny w Marsylii” przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod opieką dra inż. arch. Marka Lambera


Trzecia nagroda:

Wojciech Szkarłat za pracę inżynierską „Sport&Living Hybrid” przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod opieką dra inż. arch. Jana Kubeca

Nagroda Publiczności:

Agnieszka Biedalak; Sonia Dubois za pracę kursową „OBIEG – Projekt zrównoważonego osiedla” przygotowaną na Wydziale Architektury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod opieką dra hab. inż. arch. Eugeniusza Skrzypczaka

Partnerem konkursu jest firma Designexpress – oficjalny przedstawiciel oprogramowania Vectorworks w Polsce oraz wydawnictwo Architektura Murator

Konkurs ogłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Teoria Habitatu: Współczesny kontekst” obejmuje prace realizowane przez studentów – projekty studialne, kursowe, konkursowe i dyplomowe – dotyczące środowiska mieszkaniowego.

Głównym celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych koncepcji projektowych, będących przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób należy kształtować środowisko mieszkaniowe, które odpowiada potrzebom współczesnego użytkownika ? 

Projektowanie zespołów mieszkaniowych jest organizacją przestrzeni do życia człowieka – kreacją habitatu, w którym jego mieszkańcy powinni znaleźć optymalne warunki rozwoju w wymiarze indywidualnym i społecznym. Do najważniejszych cech habitatu należą: dostępność, uwzględnienie specyficznych potrzeb docelowej grupy użytkowników, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty sąsiedzkiej i identyfikacji, dostęp do przestrzeni publicznej, uwzględnienie lokalnego kontekstu kulturowego i krajobrazowego, poszanowanie środowiska przyrodniczego i wykorzystanie potencjału technologicznego.

Jak realizować te wartości we współczesnych uwarunkowaniach? Jak może kształtować się nowe podejście do kreacji habitatu ?

Architekt projektujący zespół mieszkaniowy musi wziąć pod uwagę wiele czynników, wynikających z uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, co często utrudnia przyjęcie postawy eksperymentalnej. Projektowanie w ramach studiów, nie poddane tak licznym ograniczeniom, może cechować się większą wolność twórczą i nieskrępowaną formą wypowiedzi architektonicznej.

Organizatorzy gorąco zachęcają studentów i prowadzących do nadsyłania projektów. Niech Państwa praca stanie się głosem w dyskusji o współczesnym habitacie. 

TEMAT KONKURSU

Koncepcje architektoniczne odpowiadające na współczesne potrzeby i problemy mieszkaniowe.

Do konkursu zgłoszone mogą zostać prace kursowe, dyplomowe i wizje autorskie studentów wydziałów architektury, wzornictwa, wnętrz i kierunków pokrewnych.

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu mogą być studenci kierunków architektura, architektura wnętrz, wzornictwo oraz kierunków pokrewnych. W przypadku wysłania prac dyplomowych, zgłoszonia mogą dokonać absolwenci ww kierunków do roku od czasu zakończenia studiów.

Zespoły mogą składać się maksymalnie z 4 uczestników.
Przysyłane prace powinny być wykonane maksymalnie 1 roku od skończenia studiów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

TERMINY

01 czerwca 2018 – ogłoszenie konkursu
30 września 2018 – nadsyłanie prac konkursowych w formacie PDF wraz z kartą zgłoszenia
15 października 2018 – ogłoszenie finalistów konkursu
25 października 2018 otwarcie wystawy prac konkursowych
26 października 2018 – ogłoszenie zwycięzców

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs ma charakter dwu etapowy. W pierwszym etapie wybrane zostaną z nadesłanych prac projekty, które następnie zostaną wydrukowane przez organizatora oraz zaprezentowane na wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Habitaty 2018: HABITAT NOW !

Następnie spośród finalistów wybrane zostaną trzy zwycięskie prace. Uroczyste wręczenie nagdór odbędzie się w czasie konferencji naukwej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

NAGRODY

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe o łącznej puli 5 000 PLN.

Przewidziany podział nagród to:

  1. Pierwsze miejsce: 1 500 PLN (brutto)
  2. Drugie miejsce: 1 000 PLN (brutto)
  3. Trzecie miejsce: 500 PLN (brutto)

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród lub nie przyznania nagrody.

ZGŁOSZENIE I FORMA PRAC:

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres e-mial konferencji: habitaty@pwr.edu.pl planszy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania na stronie konferencji: www.habitaty.pwr.edu.pl)

Prace powinny zostać zaprezentowane na jednym posterze formatu A-1 w pionie. Przygotowane postery powinny w sposób czytelny wyjaśniać idee i charakterystyczne elementy struktury takie jak rzuty, przekroje, elewecje widoki perspektywiczne. Projekty powinny zostać opatrzone krótkim opisem pomagającym zrozumieć ideę założenia projektowego.

Postery w formie pliku PDF o rozdzielczości co najmniej 300 DPI prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub w przypadku zbyt dużych plików za pomocą serwera: www.wetransfer.com

W temacie wiadomości prosimy napisać: konkurs HABITAT NOW

Wysłane prace powinny należeć do jednej z poniższych kategorii:
– projekty kursowe realizowane w ramach studiów pod opieką prowadzącego
– projektu dyplomowe (inżynierskie, magisterskie)
– wizje autorskie – przygotowane przez studentów na rzecz niniejszego konkursu lub w ramach innych działań dodatkowych związanych ze studiowaniem
– do konkursu nie mogą być zgłaszane prace profesjonalne tj prace realizowane w ramach praktyk w biurach projektowych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs ma charakter dwu etapowy. W pierwszym etapie wybrane zostaną z nadesłanych prac projekty, które następnie zostaną wydrukowane przez organizatora oraz zaprezentowane na wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Habitaty 2018: HABITAT NOW !

Następnie spośród finalistów wybrane zostaną trzy zwycięskie prace. Uroczyste wręczenie nagdór odbędzie się w czasie konferencji naukwej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

ORGANIZATOR

Orgazniatorem konkursu jest Szkoła Naukowa Habitaty przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Sekretarzem konkursu jest dr inż. arch. Jerzy Łątka

Wszelkie pytania dotyczace konkursu należy wysyłać drogą elektroniczną na adres konferencji: habitaty@pwr.edu.pl w tytule: KONKURS

ORGANIZATOR

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY