PATRONAT HONOROWY

Prof. Cezary Madryas
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Wrocławskiej

RADA NAUKOWA

Prof. Zbigniew Bać  
Przewodniczący Szkoły Naukowej Habitat, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Elżbieta Trocka—Leszczyńska
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Dr Ada Kwiatkowska
Politechnika Wrocławska Wydział Architektury, Kierownik Zespołu Dydaktycznego Architektury Mieszkaniowej
Prof. Andrzej Baranowski
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof.  Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska Wydział Architektury, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Nina Juzwa  
Politechnika Łódzka, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Dariusz Kozłowski
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Janusz Rębielak
Politechnika Krakowska Wydział Architektury, Przewodniczący Komisji Architektury i Urbanistyki  Oddziału  Polskiej  Akademii  Nauk  we  Wrocławiu, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Grażyna Schneider-Skalska
Politechnika Krakowska Wydział Architektury, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Wacław Seruga  
Politechnika Krakowska Wydział Architektury, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk

HONORARY PATRONAGE

Prof. Cezary Madryas
His Magnificence Rector of Wroclaw University of Science and Technology

ADVISORY BOARD

Prof. Zbigniew Bać
Chair of the Scientific School of Habitat, Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Elżbieta Trocka—Leszczyńska
Dean of the Faulty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Dr Ada Kwiatkowska
Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology, Head of the Housing Design Section
Prof. Andrzej Baranowski
Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Wojciech Bonenberg
Faculty of Architecture, Poznan University of Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Nina Juzwa
Institute of Architecture and Urban Planning, Lodz University of Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Dariusz Kozłowski
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Chair of the Section of Architecture, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Janusz Rębielak
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Chair of the Department in Wroclaw of the Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Grażyna Schneider-Skalska
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences
Prof. Wacław Seruga
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, The Committee on Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences