OPŁATY KONFERENCYJNE

Pełna opłata za udział w konferencji wynosi:

 • Dla uczestników z referatem 800 zł. (early birds 700 zł)
  Opłata ta obejmuje: opublikowanie artykułu w monografii pokonferencyjnej, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Dla uczestników bez referatu 400 zł.  (early birds 300 zł)
  Opłata ta obejmuje: publikacja posteru na konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Dla doktorantów 400 zł.  (early birds 300 zł)
  Opłata ta obejmuje: opublikowanie artykułu w monografii pokonferencyjnej, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Dla architektów bez referatu 200 zł
  udział w panelu “Praktyka architektoniczna” oraz kolacji i spotkaniu towarzyskim 26.10.2018 (piątek)

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 30 września 2018.

W tytule przelewu należy napisać “”5502/0004/18, imię i nazwisko uczestnika”. Dane rachunku bankowego:

Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław
50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
SWIFT WBK PPL PP

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o zgłoszenie tego do księgowości Wydziału Architektury PWr na adres monika.blasiak@pwr.edu.pl, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

CONFERENCE FEES

The full fee for participation in the conference is:

 • For participants with a conference presentation PLN 800. (early birds PLN 700)
  This fee includes: publication of the article in post-conference monographs, conference materials, coffee breaks and lunch.
 • For participants without a conference paper PLN 400.  (early birds PLN 300)
  This fee includes: publication of the poster at the conference, conference materials, coffee breaks and lunch.
 • For PhD students, PLN 400. (early birds PLN 300)
  This fee includes: publication of the article in post-conference monographs, conference materials, coffee breaks and lunch.
 • For architects PLN 200
  Participation in the panel “Architectural practice” dinner and social meeting on 26.Oct.2018 (piątek)

 

Please make a payment by September 30, 2018.

The title of the transfer should be written “5502/0004/18, name and surname of the participant.” Bank account details:

Receiver: Wrocław University of Technology, ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Bank’s name: Bank Zachodni WBK S.A.
Branch: 16 Oddzial Wroclaw
Bank’s address: 50-373 Wroclaw, ul. Norwida 1/3
Account number:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
SWIFT WBK PPL PP

If you are interested in receiving an invoice, please report it to the accounting department of the Faculty of Architecture at PWR at monika.blasiak@pwr.edu.pl, immediately after making the payment.