TERMIN ZGŁOSZENIA

30. lipca 2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń “early birds” wraz z abstraktem artykułu do 200 słów
30. września 2018 r.– ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu do 200 słów oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej
10. października 2018 r. – ogłoszenie programu konferencji
25. października 2018 r.
– termin nadesłania pełnego tekstu artykułu (do 20 000 znaków) w języku angielskim

Abstrakty i artykuły prosimy wysyłać na adres e-mail konferencji habitaty@pwr.edu.pl

Nadesłanie pełnego tekstu – do dnia konferencji.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

DEADLINES

30. July 2018 – early birds abstract submission (max. 200 words).
30. September 2018 – final abstract submission deadline (max. 200 words)
10. October 2018 – announcement of the conference program and payment of the conference fee
25. October 2018 – full paper deadline (maximum of 20 000 words)

Abstracts and papers should be sent on the address: habitaty@pwr.edu.pl

Send full text – to the day of the conference.

Download application form